PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS KIẾN QUỐC
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 27 THÁNG 3 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai03:07:06 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai02:43:56 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8378
3Khách vãng lai02:34:26 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6594
4Khách vãng lai02:31:17 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
5Khách vãng lai02:24:23 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/xem_to_chuc.aspx
6Khách vãng lai02:13:50 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6623
7Khách vãng lai01:39:30 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_lop_xep_loai.aspx
8Khách vãng lai01:30:03 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8091
9Khách vãng lai01:16:05 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6590
10Khách vãng lai00:51:56 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12197
11Khách vãng lai00:41:16 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6608
12Khách vãng lai00:28:38 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
13Khách vãng lai00:28:20 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6610
14Khách vãng lai00:00:17 http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10739
27 3 2019