PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS KIẾN QUỐC
I/ Quá trình xây dượng và trưởng thành:
Trường THCS Kiến Quốc, Ninh Giang, Hải Dương  trước đây mang tên: Trường phổ thông nông nghiệp Kiến Quốc, năm 1961 -1962, do thầy Trần Văn Đằng làm hiệu trưởng. Khi đó, trường có 02 lớp 5, với khoảng 80 học sinh.
Vào cuối tháng 8, đầu tháng 9 năm 1962, thầy Nguyễn Đắc Bính được Phòng giáo dục và UBND huyện Ninh Giang điều về làm hiệu trưởng trường cấp I,II Kiến quốc. ( Nay là THCS Kiến Quốc). Số lớp là 05 trong đó có 03 lớp 5 và 02 lớp 6 với khoảng 200 học sinh của 07 xã trong khu vực, gồm: Kiến Quốc, Hồng Phong, Ninh Hải, Tân Phong, Hồng Phúc, Hưng Long, Hưng Thái. Do cơ sở vật chất của nhà trường còn thiếu thốn, chưa xây dựng được trường nên nên phải đặt nhờ trong đình làng Cúc Thị.