PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS KIẾN QUỐC
ĐỀ TRẮC NGHIỆM ONLINE
 
Chú ý: Học sinh tham gia tự nguyện, không bắt buộc phải tham gia!
 
 
Hướng dẫn các em dùng MÁY TÍNH đăng nhập vào Microsoft Teams để tham gia học trực tuyến
Hướng dẫn các em dùng ĐIỆN THOẠI đăng nhập vào Microsoft Teams để tham gia học trực tuyến
 
STTTên đềTình trạngĐối tượngMônNgười ra đềThời gian làm bàiSố lần xemKết quả
1 Bài kiểm tra 30 Hóa học Đã hết giờ Lớp 9Hóa họcNguyễn Văn TuấnTừ 8 giờ 30 phút ngày 02/04/2020 đến 9 giờ 0 phút ngày 02/04/2020101 [HyperLink2]
2 Bài kiểm tra 30 sinh học Đã hết giờ Lớp 9Sinh họcNguyễn Văn TuấnTừ 14 giờ 30 phút ngày 02/04/2020 đến 15 giờ 0 phút ngày 02/04/202076 [HyperLink2]
3 Bài kiểm tra Tiếng Anh 8 thời gian 30 phút Đã hết giờ Lớp 8Tiếng AnhAdminTừ 14 giờ 30 phút ngày 04/04/2020 đến 15 giờ 0 phút ngày 04/04/202074 [HyperLink2]
4 Kiểm tra toán 9 chương II. Hàm số Đã hết giờ Lớp 9ToánAdminTừ 0 giờ 0 phút ngày 04/04/2020 đến 0 giờ 0 phút ngày 05/04/2020229 [HyperLink2]
5 Bài Kiểm tra Tiếng Anh lớp 8 Đã hết giờ Lớp 8Tiếng AnhPhạm Thị HuệTừ 8 giờ 0 phút ngày 05/04/2020 đến 9 giờ 0 phút ngày 05/04/202074 [HyperLink2]
6 Bài Kiểm tra Tiếng Anh lớp 9 Đã hết giờ Lớp 9ToánPhạm Thị HuệTừ 8 giờ 0 phút ngày 05/04/2020 đến 9 giờ 0 phút ngày 05/04/20206 [HyperLink2]
7 Bài kiểm tra chương III đại số Đã hết giờ Lớp 9ToánNguyễn Văn TuấnTừ 0 giờ 0 phút ngày 07/04/2020 đến 0 giờ 0 phút ngày 08/04/202033 [HyperLink2]
8 Bài kiểm tra Tục ngữ Đã hết giờ Lớp 7Ngữ vănAdminTừ 0 giờ 0 phút ngày 01/04/2020 đến 0 giờ 0 phút ngày 30/04/2020424 [HyperLink2]
9 Bài kiểm tra chương II so học 6 Đã hết giờ Lớp 6ToánNguyễn Văn TuấnTừ 7 giờ 45 phút ngày 01/05/2020 đến 8 giờ 30 phút ngày 01/05/2020371 [HyperLink2]
10 Bài kiểm tra chương III - Đại số 8 Đã hết giờ Lớp 8ToánHiệu TrưởngTừ 7 giờ 45 phút ngày 01/05/2020 đến 8 giờ 30 phút ngày 01/05/2020190 [HyperLink2]
11 Bài kiểm tra Tiếng Anh lớp 6 (Lần 1) Đã hết giờ Lớp 6Tiếng AnhAdminTừ 9 giờ 45 phút ngày 01/05/2020 đến 10 giờ 30 phút ngày 01/05/2020220 [HyperLink2]
12 Bài kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 8 (Lần 2) Đã hết giờ Lớp 8Tiếng AnhAdminTừ 9 giờ 45 phút ngày 01/05/2020 đến 10 giờ 30 phút ngày 01/05/2020147 [HyperLink2]
13 Bài kiểm tra chương II so học 6 Đã hết giờ Lớp 6ToánNguyễn Văn TuấnTừ 13 giờ 45 phút ngày 01/05/2020 đến 14 giờ 30 phút ngày 01/05/2020371 [HyperLink2]
14 Đề kiểm tra chương III đại số 7 Đã hết giờ Lớp 7ToánPhạm Thị MếnTừ 13 giờ 45 phút ngày 01/05/2020 đến 14 giờ 30 phút ngày 01/05/2020132 [HyperLink2]
15 Bài kiểm tra chương III - Đại số 8 Đã hết giờ Lớp 8ToánHiệu TrưởngTừ 13 giờ 45 phút ngày 01/05/2020 đến 14 giờ 30 phút ngày 01/05/2020190 [HyperLink2]
16 Bài kiểm tra trắc nghiệm môn Ngữ văn 7 - lần 2 Đã hết giờ Lớp 7Ngữ vănĐào Thị LoanTừ 14 giờ 45 phút ngày 01/05/2020 đến 15 giờ 30 phút ngày 01/05/2020234 [HyperLink2]
17 Đề kiểm tra văn xuôi hiện đại Việt Nam lớp 6 (Bài 1) Đã hết giờ Lớp 6Ngữ vănAdminTừ 15 giờ 5 phút ngày 01/05/2020 đến 15 giờ 40 phút ngày 01/05/2020144 [HyperLink2]
18 Bài kiểm tra trắc nghiệm môn Ngữ văn 8 - lần 1 Đã hết giờ Lớp 8Ngữ vănĐào Thị LoanTừ 14 giờ 45 phút ngày 01/05/2020 đến 15 giờ 45 phút ngày 01/05/2020252 [HyperLink2]
19 Bài kiểm tra Tiếng Anh lớp 6 (Lần 1) Đã hết giờ Lớp 6Tiếng AnhAdminTừ 15 giờ 45 phút ngày 01/05/2020 đến 16 giờ 30 phút ngày 01/05/2020220 [HyperLink2]
20 Bài kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 8 (Lần 2) Đã hết giờ Lớp 8Tiếng AnhAdminTừ 15 giờ 45 phút ngày 01/05/2020 đến 16 giờ 30 phút ngày 01/05/2020147 [HyperLink2]
21 Đề kiểm tra 15p- Âm nhạc Đã hết giờ Lớp 6Tổng hợpNguyễn Thị HiềnTừ 19 giờ 15 phút ngày 01/05/2020 đến 19 giờ 30 phút ngày 01/05/2020214 [HyperLink2]
22 ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT-CÔNG NGHỆ Đã hết giờ Lớp 6Tổng hợpNgô Thị GiangTừ 19 giờ 45 phút ngày 01/05/2020 đến 20 giờ 0 phút ngày 01/05/2020199 [HyperLink2]
23 Đề kiểm tra 15p- Âm nhạc Đã hết giờ Lớp 6Tổng hợpNguyễn Thị HiềnTừ 20 giờ 15 phút ngày 01/05/2020 đến 20 giờ 30 phút ngày 01/05/2020214 [HyperLink2]
24 ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT-CÔNG NGHỆ Đã hết giờ Lớp 6Tổng hợpNgô Thị GiangTừ 20 giờ 45 phút ngày 01/05/2020 đến 21 giờ 0 phút ngày 01/05/2020199 [HyperLink2]
25 Bài kiểm tra chương II so học 6 Đã hết giờ Lớp 6ToánNguyễn Văn TuấnTừ 7 giờ 45 phút ngày 03/05/2020 đến 8 giờ 30 phút ngày 03/05/2020371 [HyperLink2]
26 Đề kiểm tra chương III đại số 7 Đã hết giờ Lớp 7ToánPhạm Thị MếnTừ 7 giờ 45 phút ngày 03/05/2020 đến 8 giờ 30 phút ngày 03/05/2020127 [HyperLink2]
27 Bài kiểm tra chương III - Đại số 8 Đã hết giờ Lớp 8ToánHiệu TrưởngTừ 7 giờ 45 phút ngày 03/05/2020 đến 8 giờ 30 phút ngày 03/05/2020190 [HyperLink2]
28 Đề kiểm tra văn xuôi hiện đại Việt Nam lớp 6 (Bài 1) Đã hết giờ Lớp 6Ngữ vănAdminTừ 8 giờ 45 phút ngày 03/05/2020 đến 9 giờ 30 phút ngày 03/05/2020144 [HyperLink2]
29 Kiểm tra tiếng việt 6(30299512$0010) Đã hết giờ Lớp 6Ngữ vănPhạm Thị ChanhTừ 8 giờ 45 phút ngày 03/05/2020 đến 9 giờ 30 phút ngày 03/05/202039 [HyperLink2]
30 Bài kiểm tra trắc nghiệm môn Ngữ văn 7 - lần 3 Đã hết giờ Lớp 7Ngữ vănĐào Thị LoanTừ 8 giờ 45 phút ngày 03/05/2020 đến 9 giờ 30 phút ngày 03/05/2020234 [HyperLink2]
12
Bản quyền thuộc về trường Trung học cơ sở Kiến Quốc
Địa chỉ:Cúc Thị- Kiến Quốc- Ninh Giang- Hải Dương - Điện thoại 03203769214. - Email: 212thcskienquoc@gmail.com
Hiệu trưởng:Ngô Thành Nhuân
Đăng nhập