PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS KIẾN QUỐC
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC
 
 
   Nguyễn Thị Nam Anh
   Sinh ngày: 01/09/1999  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: An Cúc - Kiến Quốc - Ninh Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Học sinh gioi môn Ngữ văn cấp tỉnh
   Năm học: 2013 - 2014