Trang chủ Giới thiệu Học sinh Giáo viên Thiết bị Thư viện Thi đua Tài nguyên Trang vàng Hệ thống

Giới thiệu sách

Tìm kiếm

E-book

Kho tư liệu

Nhập sách

Cho mượn

Nhận lại

Thống kê

Kiểm kê

Xem và in

Học sinh

Giáo viên

Hướng dẫn

Đăng nhập
 
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Sách Pháp luật 23 2580500
2 Sách tra cứu 26 4722500
3 Sách nghiệp vụ 6 96 1476500
4 Thơ - ca 100 1521400
5 Sách Hồ Chí Minh 102 2803300
6 Sách nghiệp vụ 7 119 2015300
7 Sách nghiệp vụ 8 124 2142200
8 Sách nghiệp vụ 9 147 2366600
9 Sách tham khảo 7 159 2809000
10 Sách tham khảo 6 173 2729600
11 Sách nghiệp vụ chung 268 4286100
12 Sách Đạo Đức 272 2773100
13 Sách giáo khoa 6 290 2049900
14 Sách giáo khoa 7 296 2235496
15 Sách tham khảo 8 300 6992700
16 Sách giáo khoa 9 322 2599032
17 Sách giáo khoa 8 337 2622600
18 Sách tham khảo chung 438 13662200
19 Sách tham khảo 9 447 9665800
 
TỔNG
4039
72053828
 
Bản quyền thuộc về trường Trung học cơ sở Kiến Quốc
Địa chỉ:Cúc Thị- Kiến Quốc- Ninh Giang- Hải Dương - Điện thoại 03203769214. - Email: 212thcskienquoc@gmail.com
Hiệu trưởng:Ngô Thành Nhuân
30299512