PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS KIẾN QUỐC
ĐĂNG KÍ GIẢNG DẠY NGÀY 5 THÁNG 6 NĂM 2023
Xem và kiểm tra việc đăng kí theo từng lớp Xem và kiểm tra việc đăng kí theo thứ tự tiết
5 6 2023